محرم

جلسه 93: نحوه پاسخگویی به اشکالات مربوط به آیاتی که نفی علم‌غیب از پیامبر اکرم(ص) می‌نمایند

مبحث علم غیب
93 جلسه 93: نحوه پاسخگویی به اشکالات مربوط به آیاتی که نفی علم‌غیب از پیامبر اکرم(ص) می‌نمایند

پاسخ به اشکالات جمع بین آیات تجسس غیبت دروغ

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 12 خرداد 1403
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    پاسخ به اشکالات مطرح شده در خصوص نفی علم‌غیب پیامبر اکرم(ص) در آیات قرآن کریم (مائده/۹۹ - احقاف/۹ - انعام/۵۰ - هود(ع)/۳۱ - اعراف/۱۸۸ - توبه/۱۰۱ - محمد(ص)/۳۰) / آیا پیامبر(ص) تنها موظف به ابلاغ است؟! / اهمیت مسئله «جمع بین آیات قرآن کریم» و نمونه‌هایی از آن / آیا قرآن کریم تجسس کردن را به کل ممنوع کرده یا استثنائاتی دارد؟ / آیا ارائه گزارشات غیبت محسوب می‌شود؟ / وقتی دروغ گفتن واجب می‌شود!! / شیوه منافق‌شناسی رسول اکرم(ص)

    شنبه 12 خرداد 1403