محرم

جلسه سوم؛ اقسام علم از نظر شارع مقدس، فلاسفه و منطقیون

مبحث علم غیب
3 جلسه سوم؛ اقسام علم از نظر شارع مقدس، فلاسفه و منطقیون

علم غیب علم کسبی علم حضوری علم در احادیث

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 16 بهمن 1400
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    دیگر اقسام عنوان شده توسط فلاسفه و منطقیون درباره علم و اشکالات وارد بر آن تعاریف (شامل علم تصوری و علم تصدیقی، علم حضوری و علم حصولی، علم نظری یا کسبی و علم ضروری یا بدیهی) / تعریف و تقسیم علم از نظر شارع مقدس / منظور از علم در احادیث و روایات چیست؟ / تحصیل «مقدمه‌ی واجب» واجب است / احادیثی در خصوص لزوم فراگیری دانش

    شنبه 16 بهمن 1400