محرم

جلسه پنجم؛ علوم مذمومه و ممدوحه

مبحث علم غیب
5 جلسه پنجم؛ علوم مذمومه و ممدوحه

علم مذموم علم ممدوح قمر در عقرب عزا نجوم شهرت طلبی

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 30 بهمن 1400
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    علوم مذمومه / بخش‌هایی از علم نجوم که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد / روایتی از مواجهه امیرالمؤمنین(ع) با فرد شهرت طلبی که ادعای آشنایی با علم نجوم داشت و آموزه‌های ارزشمند این روایت / حُسن و سوء استفاده از علوم / آیا قمر در عقرب، ساعت خوب و بد، ایام نحس و... واقعیت دارند؟ / ایام عزا را بی‌جهت زیاد نکنیم

    شنبه 30 بهمن 1400