محرم

جلسه هفتم؛ مصادیق دیگری از علوم و فنون مذموم (ناپسند)

مبحث علم غیب
7 جلسه هفتم؛ مصادیق دیگری از علوم و فنون مذموم (ناپسند)

علوم مذمومه شراب منفعت شراب عمر انسان استفاده از عمر چهارشنبه سوری

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 28 اسفند 1400
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    علوم و فنون مذموم / فرق است بین شکنجه و مجازات / علوم و فنونی که منجر به کارهای زیان‌آور می‌شود / ممنوعیت تولید، ترویج و... شراب در اسلام / آیا قرآن کریم قائل است در شراب منفعتی وجود دارد؟! / دانش ترقه‌سازی / علمی که منجر به اتلاف عمر می‌شود و دانستن و ندانستنش سود و زیانی برای انسان ندارد / فرصت کوتاه عمر...

    شنبه 28 اسفند 1400