محرم

جلسه دهم؛ عرفان، انواع و اقسام آن

مبحث علم غیب
10 جلسه دهم؛ عرفان، انواع و اقسام آن

عرفان سیر و سلوک عرفان نظری عرفان عملی شریعت و طریقت قطب درویش

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 31 اردیبهشت 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تفاوت عرفا با فلاسفه در چیست؟ / عرفان واقعی، عرفان به معنای اصطلاحی و عرفان تقلبی / دراویش / مثال‌هایی برای عرفان‌های تقلبی / معنای سیر، سلوک و سالک / عرفان نظری و عملی / شریعت، طریقت و حقیقت / عرفان و بدعت‌ها...

    شنبه 31 اردیبهشت 1401