محرم

جلسه دوازدهم؛ تحلیلی بر عملکرد عرفا از قرون گذشته تا حال و عارف حقیقی به چه کسی گفته می‌شود؟

مبحث علم غیب
12 جلسه دوازدهم؛ تحلیلی بر عملکرد عرفا از قرون گذشته تا حال و عارف حقیقی به چه کسی گفته می‌شود؟

عارف وحدت وجود سیر سلوک اسوه حسنه

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 21 خرداد 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    عرفان و فلسفه، غایبان زمان رسول اکرم(ص) / وحدت وجود / نمونه‌هایی از دروغ‌هایی که به بعضی بزرگان نسبت داده‌اند / «اسوه حسنه» کیست؟ / چگونه می‌توان از همه عرفا عارف‌تر شد؟! / آیا داشتن کرامت چیزی را ثابت می‌کند؟ / بزرگترین عارفان روی کره زمین به واقع چه کسانی هستند؟ / سیرهای چهارگانه عرفا

    شنبه 21 خرداد 1401