محرم

جلسه هفدهم؛ عارفان واقعی از دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) (2)

مبحث علم غیب
17 جلسه هفدهم؛ عارفان واقعی از دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) (2)

عارف مستحب مکروه گناه فال حافظ حرام

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 25 تیر 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    چرا بعضی به دنبال عرفان حقیقی نمی‌روند؟ / تعریف اعمال «مستحب» و «مکروه» و مثال‌هایی برای آنها / گناه کبیره / احادیثی در خصوص حرام و حرام‌خواری / عارف حقیقی از دیدگاه اهل بیت(ع) / فال حافظ گرفتن! / با وجود آلودگی‌های جامعه امروز، آیا می‌توان خود را از گناه حفظ کرد؟

    شنبه 25 تیر 1401