محرم

نتایج معکوس سیر و سلوک عرفای اصطلاحی (1)

مبحث علم غیب
26 نتایج معکوس سیر و سلوک عرفای اصطلاحی (1)

سیر و سلوک عجب خود بینی تعریف و تمجید

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 16 مهر 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    نتایج معکوس سیر و سلوک عرفای اصطلاحی / عُجب / خود خدا بینی! / ابلیس هر کس را به شیوه خاص خود او می‌فریبد / فرمایشاتی از معصومین(ع) درباره عجب / مقابله علمای راستین با عجب / نمونه‌هایی از حالات و اوهام عرفای اصطلاحی / از بین رفتن تضرع حقیقی و پناه بردن به خدای تعالی / تعریف و تمجید قاعده و اندازه دارد

    شنبه 16 مهر 1401