محرم

انواع نفس و روح

  • مروری بر مطالب این جلسه:

    نفس اماره، لوامه و مطمئنه / احادیثی در خصوص کلیات روح یا نفس / خصوصیات نفس اماره در روایات / نفس بهانه‌تراش! / اشتغال مفرط به سرگرمی‌ها / «جوانی»، فرصت اصلی انسان برای رسیدگی به دنیا و آخرت / واژگونی خلقت انسان در پیری و شبیه شدن به کودکی / روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی و روح کلمه الهیه / آیا عقل همان روح است؟ / ارتباط روح با بدن چگونه است؟ (آیا روح در درون بدن جای دارد؟)

    شنبه 14 آبان 1401