محرم

کیفیت مبارزه با هوای نفس و دستاورد آن در دنیا و آخرت (1)

مبحث علم غیب
36 کیفیت مبارزه با هوای نفس و دستاورد آن در دنیا و آخرت (1)

دلم می خواهد ها تهذیب نفس هوای نفس بالاترین مقام عبودیت

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 10 دی 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    احادیثی در خصوص «دلم می‌خواهد» های هلاکت‌بار / قدم نهادن در مسیر اطاعت خداوند برای عموم بشر خوشایند نیست / بهشت بدون سختی به دست نمی‌آید / مراقب باشیم مهلت‌های خداوند مغرورمان نکند / آیا در مسیر تهذیب نفس باید دنیا را به کل کنار گذاشت؟ / دستاورد مخالفت با هوای نفس برای مسلمان و غیرمسلمان در دنیا و آخرت / آیا انجام کارهای خارق‌العاده مقام معنوی محسوب می‌شود؟ / بالاترین مقام برای یک بنده چیست؟

    شنبه 10 دی 1401