سخنرانی

کیفیت مبارزه با هوای نفس و دستاورد آن در دنیا و آخرت (2)

مبحث علم غیب
37 کیفیت مبارزه با هوای نفس و دستاورد آن در دنیا و آخرت (2)

نقل قول هوای نفس تهذیب نفس علما

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 17 دی 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    نقل قول‌های قرآن کریم از سخنان افراد / احادیثی در خصوص مخالفت با هوای نفس / کیفیت مبارزه با هوای نفس برای مؤمنین صالح‌العمل / آیا ترک واجبات و مستحبات و انجام محرمات و مکروهات تهذیب نفس محسوب می‌شود؟! / مثال‌هایی کاربردی از مخالفت با هوای نفس در مواردی چون خرید لباس، مطالعه، کلاس درس، معاشرت، مواجهه با شاگرد و... / نمونه‌هایی از مخالفت با هوای نفس در برخی علما همچون شیخ نخودکی اصفهانی

    شنبه 17 دی 1401