محرم

مرتاضان چگونه دست به کارهای خارق‌العاده می‌زنند؟

مبحث علم غیب
39 مرتاضان چگونه دست به کارهای خارق‌العاده می‌زنند؟

تهذیب نفس اوصاف بهشت مرتاض ریاضت تقویت روح

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 1 بهمن 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    دو حدیث در خصوص تهذیب نفس / اشاره‌ای کوتاه به اوصاف عجیب بهشت / ریاضت‌هایی که مرتاضان برای کسب توانایی‌های خارق‌العاده متحمل می‌شوند / آنچه مرتاضان می‌پرستند / قداست گاو ماده برای مرتاضان / خوردن نجاست انسان، یکی از ریاضت‌های مهم مرتاضان! / توانایی‌هایی که مرتاضان در اثر این ریاضت‌ها به‌دست می‌آورند / تحلیلی بر اعمال مرتاضان / روح اگر تقویت شود ... / ارتباط مرتاضان با شیاطین و اجنه / دو ماجرای واقعی و قابل تامل از دو مرتاض / دستاوردهای ریاضت محدود است

    شنبه 1 بهمن 1401