محرم

تحلیلی بر کار مرتاضان (1)

مبحث علم غیب
40 تحلیلی بر کار مرتاضان (1)

مرتاض جن ابلیس ریاضت نفس کسب فیض

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 8 بهمن 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تحلیل‌هایی بر کارهای مرتاضان / ارتباط با اجنه / آیا هیچگاه جن را نمی‌توان دید؟ / دروغ‌های فراوان درباره جن / ابلیس، رئیس کفار اجنه / پاداش‌های جذاب شیطان برای مرتاضی که صددرصد تابع اوست! / دستاوردهای ریاضت نفس با محدودیت همراه است / چرا یک مرتاض هیچگاه ادعایی مثل نبوت و الوهیت نمی‌کند؟ / بطلان عقلی ریاضت مرتاضان (ریاضت واقعی، ریاضت متقین است) / ماجرایی واقعی از ارتباط یک مرتاض با جن / ماه رجب، ماه خداست / آیا هر کسی استحقاق کسب فیوضات این ماه را دارد؟

    شنبه 8 بهمن 1401