محرم

چگونه به صحّت عقاید خود پی ببریم؟

مبحث علم غیب
47 چگونه به صحّت عقاید خود پی ببریم؟

اعتقادات صحیح بندگی ابلیس عبادت مسلمان واقعی اصول دین

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 23 اردیبهشت 1402
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    عرضه اصول اعتقادی حضرت عبدالعظیم(ع) به امام هادی(ع) / اعتقادات را از نظر کمّی و کیفی تا چه حد و تا چه زمانی باید فراگرفت؟ / کسی که با تحصیل اعتقاداتش را کسب کند، در مرحله عمل متزلزل نخواهد بود / اعتقاد حتما باید با سه رکن عقیده قلبی، اقرار زبانی و عمل صالح همراه باشد / درس‌های مهم مناظره ابلیس با خداوند (اعتقاد قلبی و اقرار زبانی ابلیس، منهای عمل...) / چگونه بفهمیم مسلمان واقعی هستیم یا نه؟ / عبادت را باید آنگونه انجام داد که معبود می‌خواهد، نه عابد / بندگی چون و چرا ندارد / آیا اصول دین ۵ مورد و فروع دین ۱۰ مورد است؟

    شنبه 23 اردیبهشت 1402