محرم

تقلید؛ تقلید ناآگاهانه یا کورکورانه و مصادیق آن

مبحث علم غیب
48 تقلید؛ تقلید ناآگاهانه یا کورکورانه و مصادیق آن

تقلید تحقیق مدگرایی

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 30 اردیبهشت 1402
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل صالح، سه ویژگی یک مسلمان واقعی / فرعونیان، یهودیان و نصاری پیامبران الهی را شناختند و اعتراف نکردند! / در مواجهه با شبهات و اشکالات اعتقادی، وظیفه ما چیست؟ / معنای «تحقیق» و «تقلید» و تفاوت آنها / تحقیق در اصول دین واجب است / تقلید آگاهانه و تقلید غیرآگانه (کورکورانه) / مُدگرایی، خرافات و...، مصادیقی از تقلید کورکورانه / اثرگذاری دشمنان در استقبال و تقلید کورکورانه مردم از پوشش‌ها و رفتارهای نابه‌هنجار / آیات قرآن کریم درباره تقلید کورکورانه کفار از پیشینیان خود / بدترین جنبنده نزد خدای تعالی چه کسی است؟ / آیا ابلیس حضرت آدم(ع) را فریفت؟

    شنبه 30 اردیبهشت 1402