محرم

جلسه 54: علم فقه یکی از علوم ممدوحه

مبحث علم غیب
54 جلسه 54: علم فقه یکی از علوم ممدوحه

فقه تحریف قرآن سنت اجماع آفت علما قرائات سبعه

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 10 تیر 1402
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    عقل، قرآن، سنت و اجماع، منابع فقها برای استنباط احکام شرعی / آیا ممکن است قرآن کریم تحریف شده باشد؟ / منظور از «سنّت» در منابع فقهی چیست؟ / «اجماع» به چه معناست؟ / احکام پنجگانه (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) / اهمیت علم فقه از دیدگاه قرآن کریم / معنای فقه در لغت / احادیثی در خصوص فقه و عالم دینی / ریاست‌طلبی، آفت علما / آیا قرائات سبعه به تحریف قرآن کریم ارتباطی دارد؟

    شنبه 10 تیر 1402