مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

شگفتی های آفرینش-ماه-جزر و مد
ماه و پدیده ارزشمند جزر و مد

ماه غیر از روشنایی شب و نمایش تاریخ، خدمت بزرگ دیگرى نیز به ما زمینیان مى‌کند و آن ایجاد یک نیروى محرّک عظیم به نام «جزر و مد» است.

جزر یعنی پایین رفتن و مد یعنی بالا رفتن سطح آب دریا که این پدیده در اثر نیروی جاذبه ماه رخ می‌دهد. هرچند جاذبه خورشید نیز در این پدیده بی‌تاثیر نیست، اما به‌دلیل فاصله بسیار زیاد خورشید از زمین، تاثیر جزر و مد خورشید بر زمین به اندازه ماه قابل ملاحظه نیست.

مطابق قانون جاذبه عمومى، ماه و زمین یکدیگر را جذب مى‌کنند. بنابراین بخش‌هایی از زمین که در مقابل ماه واقع می‌شوند، بیشتر از نقاط دیگر در معرض جاذبه ماه قرار می‌گیرند و به همین دلیل، این بخش‌های زمین قدری به‌سوی ماه کشیده می‌شود. این کشیده شدن به سمت ماه، در خشکی‌ها به ‌دلیل استحکام ساختار زمین کمتر حس می‌شود، اما در دریاها (به‌ویژه دریاهای آزاد) به دلیل سیال بودن آب و لغزنده بودن آن، کاملا مشهود و قابل ملاحظه است. بنابراین، این آب‌ها به سمت ماه دچار برآمدگی می‌شوند.

در اثر این خیزش آب‌ها به سمت ماه، سطح آب نقاط ساحلى پائین رفته و بر وسعت سواحل افزوده می‌‌شود و این وضعیت ادامه پیدا می‌کند تا آنکه ماه حرکت کند و به سمت بخش دیگری از زمین برود. این اتفاق هر روز در کره زمین تکرار می‌شود و دستاوردهای جالب و ارزشمندی را برای انسان به ارمغان می‌آورد که به یاری خداوند متعال، هفته آینده با این دستاوردها آشنا خواهیم شد. دستاوردهایی که با پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش نیز یافته است!

همچنین بخوانید: 
تقویمی طبیعی به نام «ماه»!

شگفتی های آفرینش ماه جزر و مد

مقالات    یکشنبه 28 آبان