محرم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

هیچ کدام از مواردی که شما گفته‌اید مانند گشت ارشاد و تحقیقات امروزی در آن زمان وجود نداشته است ولیکن تمام احکام اسلامی در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) انجام می شده است. رجوع کنید به قضاوت های حضرت که همه مرتبط با این است که حکمی از احکام اجرا نشده و حضرت حدود الهی را به مرحله اجرا گذاشته اند.