پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

هیچ کدام از مواردی که شما گفته‌اید مانند گشت ارشاد و تحقیقات امروزی در آن زمان وجود نداشته است ولیکن تمام احکام اسلامی در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) انجام می شده است. رجوع کنید به قضاوت های حضرت که همه مرتبط با این است که حکمی از احکام اجرا نشده و حضرت حدود الهی را به مرحله اجرا گذاشته اند. 

باسمه تعالی

شما فکر بعد از آن را کرده اید؟ فرض کنید که این حکومت امروز از بین رفت. برای فردای کشور شما فکری کرده اید؟! یا اینکه شما هم مانند بیشتر اعضای حکومت و دیگران فقط به فکر منافع فردی خود می باشید؟ اینکه چیزی از بین برود باید حتماً چیز دیگری به جای آن باشد. قرآن هم به این مطلب اشاره کرده است وقتی می فرماید "لا اله"، بلافاصله بعد از آن "الا الله" را مطرح می‌کند.