پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

1- هر روز بلااستثنا دعای نور را بخوانید. 

2- هر روز ۷۰ مرتبه سوره حمد را به نیت بیماری مذکور بخوانید. 

3- خواندن دعای مجیر نیز برای بیماری شما نافع است. 

ان شاءالله خدا به شما شفای عاجل عنایت فرماید.