پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

در همه کتب معتبر ادبی نوشته شده که الله در اصل "ال" بعلاوه "اله" بوده است و حمزه "اله" به واسطه کثرت استعمال حذف شده است و سپس دو لام در هم ادغام شده است و به صورت واژه کنونی درآمده است. این که شما با حرف ماقبل "الله" آن را مشدد می خوانید مانند "مِنَ الله" این را می رساند که این لام قمری نیست چون اگر قمری بود تشدید نمی گرفت.