پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

جمله "ان شاء الله" به معنای "اگر خدا بخواهد" می باشد. لکن مردم ایران آن را جایی به کار میبرند که واقعاً می خواهند آن کار را انجام داده و یا انجام بشود. در حالی که معنای اصلی آن همان است که گفتیم و درباره آن در قرآن کریم گفته شده است که هم پیامبر(ص) و هم مردمان دیگر وقتی کاری را میخواهند انجام بدهند و زمانی برای آن در نظر می گیرند حتماً این جمله را بیان کنند تا به خود تلقین کرده باشند که این کار و کارهای دیگر بالاخره به نظر خداوند نیز بستگی دارد و اگر خداوند بخواهد انجام می‌شود و اگر نخواهد انجام نمی شود. 

باسمه تعالی

در همه کتب معتبر ادبی نوشته شده که الله در اصل "ال" بعلاوه "اله" بوده است و حمزه "اله" به واسطه کثرت استعمال حذف شده است و سپس دو لام در هم ادغام شده است و به صورت واژه کنونی درآمده است. این که شما با حرف ماقبل "الله" آن را مشدد می خوانید مانند "مِنَ الله" این را می رساند که این لام قمری نیست چون اگر قمری بود تشدید نمی گرفت.

باسمه تعالی

یعنی یاد خدا کردن و یاد خدای تعالی هم در قول است و هم در فعل. در قول به این معنا است که انسان در همه حالات "بسم الله الرحمن الرحیم" را بلند بگوید و زیاد "یا الله" بر زبان داشته باشد و در فعل این است که هر کاری را که می خواهد انجام دهد اول ببیند خداوند متعال از این کار او راضی است یا نه و این کار او مطابق با موازین شرعی میباشد یا خیر.

باسمه تعالی

گفتن بسم الله در هر زمان و هر مکانی برای انسان فایده دارد و دارای پاداش بسیاری می باشد. لکن در مورد فوق چیزی بر گردن شما نیست. اما همین مسئله ی پیش آمده بهانه ی خوبی است که دائماً این آیه شریفه را بلند تکرار کنید. 

باسمه تعالی

گفتن ذکر فوق در اذان واجب نیست و نباید به قصد ورود در اذان گفته شود. بلکه گفتن آن مستحب است.