پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

برنامه ده گانه (لینک) را انجام دهید و نیز هفته ای یکبار به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بروید. بعد از ۲۰ روز گزارش کار خود را برای ما ارسال نمایید.