پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

استماع موسیقی از نظر بعضی فقها مطلقاً حرام و از نظر بعضی دیگر اگر مبتذل باشد حرام و اگر موسیقی غیر مبتذل باشد به شرط عدم تحریک مانعی ندارد.

برای ترک کردن هر نوع موسیقی می توانید از قرائت‌های زیبای اساتید مصری و نیز اشعار و مرثیه خوانی کشور خودمان استفاده نمایید. حتماً در طول روز ۴۰۰ مرتبه استغفار کرده و ۵۰۰ مرتبه صلوات بفرستید. تلاوت قرآن خود را زیاد نمایید و نیز کتاب‌های مفید را حتماً مطالعه کنید.

و نیز رجوع نمایید به تفسیر آیه 30 سوره مبارکه حج "... وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" در تفسیر المیزان و تفسیر نمونه.

باسمه تعالی

استماع موسیقی از نظر بعضی فقها مطلقاً حرام و از نظر بعضی دیگر اگر مبتذل باشد حرام و اگر موسیقی غیر مبتذل باشد به شرط عدم تحریک مانعی ندارد.

برای ترک کردن هر نوع موسیقی می توانید از قرائت‌های زیبای اساتید مصری و نیز اشعار و مرثیه خوانی کشور خودمان استفاده نمایید. حتماً در طول روز ۴۰۰ مرتبه استغفار کرده و ۵۰۰ مرتبه صلوات بفرستید. تلاوت قرآن خود را زیاد نمایید و نیز کتاب‌های مفید را حتماً مطالعه کنید.

باسمه تعالی

چون این مسئله فقهی میباشد، فقها نیز راجع به آن فتاوی مختلفی دارند. مثلاً آیت الله صافی -رحمة الله علیه- همه نوع موسیقی را حرام می‌دانستند لکن بعضی از مراجع دیگر موسیقی را تبدیل به موسیقی مبتذل و موسیقی محرک و غیر مبتذل و غیر محرک کرده اند. بنابراین می فرمایند آنچه که موسیقی مبتذل و محرک باشد حرام و مابقی اشکال ندارد. در مورد کم کردن عقل، مطلب، مطلب صحیحی نمی باشد بلکه جمله صحیح این است که هر موسیقی ای روی روح انسان تاثیر منفی دارد و باعث می شود پیامدهای منفی برای روح به وجود آید.