پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

مثل اینکه شما از اوضاع فرانسه اطلاعی ندارید. چون از بستگان در آنجا حضور دارند اوضاع بسیار وخیم است و افراد مجروح و مصدوم و نیز افراد زندانی صدها نفر می باشند. هزاران ماشین و فروشگاه سوخته و غارت شده و حتی افراد زیر ۱۵سال را نیز بازداشت کرده و با خشونت می برند. اما در مورد اوضاع ایران نیز آنچه که الان مورد بحث است و ملت و کشور دچار آن می باشد مسئله رانت خواری ها و سوء استفاده از ثروت کشور توسط کارتل های بزرگ اقتصادی است که همین باعث شده است که از نظر مسائل مالی و بعد از آن مسائل فرهنگی ملت دچار مشکل شود. .اما در امور امنیت کشور مطالب آنچنان نیست که بیان فرموده اید.