محرم

جلسه 92: بررسی آیاتی از قرآن کریم که برخورداری پیامبر اکرم(ص) از علم‌غیب را نفی نموده‌اند (2)

مبحث علم غیب
92 جلسه 92: بررسی آیاتی از قرآن کریم که برخورداری پیامبر اکرم(ص) از علم‌غیب را نفی نموده‌اند (2)

رییس جمهور تبلیغات رسانه خلفا جعل حدیث اعراف

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 5 خرداد 1403
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    یادی از شهدای سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهوری / تبلیغات سوء دشمنان علیه صلحا در طول تاریخ اسلام / فعالیت‌های منفی رسانه‌ای خلفای سه‌گانه و معاویه علیه رهبران راستین دین / کارخانه جعل حدیث! / نوک پیکان صهیونیسم به سوی یک گروه است / تحت‌تاثیر تبلیغات و جو مسموم فضای مجازی قرار نگیریم / مراجعه به ترجمه‌های زیرنویس قرآن برای فهم معانی آیات، راه مناسبی نیست / مناظره با حضار پیرامون آیه ۱۸۸ سوره اعراف که به‌ظاهر علم‌غیب پیامبر خاتم(ص) را نفی نموده است / منظور حضرت از اینکه فرموده «مالک سود و زیان خود نیستم» چیست؟

    شنبه 5 خرداد 1403