عید غدیرخم

جلسه 94: پاسخگویی به اشکالات مربوط به آیاتی که در آنها پیامبر خاتم (ص) برخورداری خود از علم‌غیب را نفی نموده‌ است

مبحث علم غیب
94 جلسه 94: پاسخگویی به اشکالات مربوط به آیاتی که در آنها پیامبر خاتم (ص) برخورداری خود از علم‌غیب را نفی نموده‌ است

پاسخ به اشکالات قبل از آدم (ع) قرآن عثمان علم غیب

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 19 خرداد 1403
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تصورات و انتظارات بی‌مورد مردم صدر اسلام از پیامبران الهی و پاسخ قرآن کریم به آنها (فرقان/۷و۲۰) / پاسخ به اشکالات مطرح شده ذیل آیات قرآن کریم درباره مسئله علم‌غیب (احقاف/۹ - مائده/۱۰۹ - ص/۶۹و۷۰) / آیا علمی هست خداوند پیامبران را هم از آن مطلع نکرده باشد؟ / گفت‌گوی خداوند با پیامبران در صحرای محشر / آیا قبل از حضرت آدم(ع) هم انسان‌هایی خلق شده بودند؟ / روایتی از امام صادق(ع) که ظاهرا حضرت برخورداری خود از علم‌غیب را نفی نموده‌اند / جمع‌آوری قرآن توسط عثمان، فضیلتی جعلی برای خلیفه سوم!

    شنبه 19 خرداد 1403