محرم

جلسه هشتم؛ مصداق دیگری از علوم و فنون مذمومه (2)

مبحث علم غیب
8 جلسه هشتم؛ مصداق دیگری از علوم و فنون مذمومه (2)

علم فلسفه علوم مذمومه

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 17 اردیبهشت 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    علوم و فنون مذموم / علومی که دانستن و ندانستن آنها فرقی به حال انسان ندارد / ریشه، معنای لغوی و تعریف «فلسفه» / تقسیمات فلسفه و تحلیلی بر آن / آیا برای تشخیص چیستی جهان و خداشناسی راهی جز فلسفه وجود ندارد؟ / جذابیت فلسفه برای بعضی افراد چیست؟ / مضرات فراگیری فلسفه در صورتی که وجوب کفایی برای آن در کار نباشد

    شنبه 17 اردیبهشت 1401