محرم

جلسه 20؛ اعتقادات عرفای اصطلاحی در مسئله توحید (2)

مبحث علم غیب
20 جلسه 20؛ اعتقادات عرفای اصطلاحی در مسئله توحید (2)

توحید وحدت وجود عرفا قمه زنی

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 22 مرداد 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    «توحید» چیست؟ / اعتقاد به توحید واقعی، مقدمه ضروری در مناظرات اعتقادی / مشکلات توحیدی فلاسفه و عرفای اصطلاحی، منشأ اشکالات آنان در نبوت، معاد جسمانی و... / بررسی و نقد سخنان عرفای اصطلاحی پیرامون وحدت وجود / چرا قمه‌زنی؟! / دلیل اصرار عرفا بر مسائلی بی‌پایه چون وحدت وجود چیست؟ (چرا عاقل کند کاری...)

    شنبه 22 مرداد 1401