محرم

جلسه 56: علوم قرآنی و تعاریف آنها

مبحث علم غیب
56 جلسه 56: علوم قرآنی و تعاریف آنها

قرآن یادگیری قرآن مومن علوم قرآنی

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 24 تیر 1402
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    ارزش‌های کتاب آسمانی قرآن کریم / احادیثی در خصوص یادگیری و یاد دادن قرآن کریم / فرمایشات قرآن کریم همواره تازگی دارد / شفابخشی قرآن / اهمیت فراگیری قرآن / بهترین مؤمنان چه کسانی هستند؟ / با چه نیتی باید قرآن کریم را فراگرفت؟ / معرفی علوم فرعی قرآن کریم شامل: یادگیری الفاظ و عبارات و روخوانی قرآن کریم، تجوید یا زیباخوانی، کتابت، علم القرائة و قرائات سبعه، ادبیات عرب و علم الحدیث / قرآن کریم بدون رجوع به حدیث، قابل استفاده کامل و صحیح نیست

    شنبه 24 تیر 1402