پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

خیر. زلزله به این موارد ارتباطی ندارد. ما این مطلب را در بحث توحید (لینک)، جلسات مربوط به قضا و قدر (3 جلسه آخر) مفصل توضیح داده‌ایم.

باسمه تعالی

 خیر، سند معتبری در این زمینه وجود ندارد.