محرم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

البته خطر حضور افغان‌ها در ایران در صورتی که غیر شیعه باشند واقعیتی انکار ناپذیر است لکن مسئله به آن شدتی که بیان کردید نیست. دولتی که می‌تواند آمریکا را از جاده بوکمال سوریه بیرون نماید و نیز گروه‌های دموکرات و کومله که سابقه آنها از طالبان بسیار بیشتر است را در مرزهای ایران و عراق از بین ببرد و آنها را مجبور به ترک منطقه نماید و انجام کارهای دیگر از این قبیل، چنین دولتی قطعاً در موقع و زمان لازم طالبان را نیز در صورتی که به عنوان خطر محسوب شوند سر جای خود خواهد نشاند.