پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

البته خطر حضور افغان‌ها در ایران در صورتی که غیر شیعه باشند واقعیتی انکار ناپذیر است لکن مسئله به آن شدتی که بیان کردید نیست. دولتی که می‌تواند آمریکا را از جاده بوکمال سوریه بیرون نماید و نیز گروه‌های دموکرات و کومله که سابقه آنها از طالبان بسیار بیشتر است را در مرزهای ایران و عراق از بین ببرد و آنها را مجبور به ترک منطقه نماید و انجام کارهای دیگر از این قبیل، چنین دولتی قطعاً در موقع و زمان لازم طالبان را نیز در صورتی که به عنوان خطر محسوب شوند سر جای خود خواهد نشاند.

باسمه تعالی

شما متاسفانه به معنای آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده دقت لازم را نکرده اید. آیه در مورد کسانی نیست که ایمان به خدا نیاورده اند و نخواسته اند که به خدا ایمان بیاورند و خواستند که به آیین خود باشند. بلکه آیه در مورد کسانی است که مسئله ی حرب با خدا و رسول و تلاش برای فساد در روی زمین شامل کشت و کشتار و ترویج فساد و فحشا، پخش مواد مخدر و مشروبات الکلی و تعدی و تجاوز به ناموس مردم را دارند، آیه شریفه در مورد چنین کسانی صحبت کرده و می فرماید اینها افرادی هستند که اگر اصلاح نشوند و طبق آیه ۳۴ به دامان جامعه بازگردند، به عنوان غده سرطانی باید به مجازات رسیده تا دیگر افراد شرور درس عبرت گرفته و باعث ناامنی جامعه بشری در مصادیقی که نام برده شد نگردند.