پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

شما متاسفانه به معنای آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده دقت لازم را نکرده اید. آیه در مورد کسانی نیست که ایمان به خدا نیاورده اند و نخواسته اند که به خدا ایمان بیاورند و خواستند که به آیین خود باشند. بلکه آیه در مورد کسانی است که مسئله ی حرب با خدا و رسول و تلاش برای فساد در روی زمین شامل کشت و کشتار و ترویج فساد و فحشا، پخش مواد مخدر و مشروبات الکلی و تعدی و تجاوز به ناموس مردم را دارند، آیه شریفه در مورد چنین کسانی صحبت کرده و می فرماید اینها افرادی هستند که اگر اصلاح نشوند و طبق آیه ۳۴ به دامان جامعه بازگردند، به عنوان غده سرطانی باید به مجازات رسیده تا دیگر افراد شرور درس عبرت گرفته و باعث ناامنی جامعه بشری در مصادیقی که نام برده شد نگردند.