محرم

مراد و مرید در عرفان اصطلاحی

مبحث علم غیب
22 مراد و مرید در عرفان اصطلاحی

توحید مرید مراد سیر و سلوک اطاعت

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 5 شهریور 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    توحید ناب در لسان مبارک اهل‌بیت(ع) / احاطه علمی خداوند / سخن متناقض عرفای اصطلاحی در خصوص راه داشتن «تنزیه» در خداوند / آیا اینکه فلان مطلب «دلی» هست و آن را با عقل و منطق نمی‌توان درک نمود سخن صحیحی است؟ / توضیح واژگان مراد، مرید، سالک و سیر و سلوک / دیدگاه عرفای اصطلاحی در خصوص اطاعت محض مرید از مراد و تعارض این دیدگاه با قرآن کریم / اطاعت مطلق و مقید / اطاعت مطلق مختص چه کسانی است؟

    شنبه 5 شهریور 1401