پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

این‌ها افسانه‌هایی است که فقط به درد ساخت سریالهای افسانه ای که در تلویزیون پخش می شود می خورد و سازندگانشان استعداد خوبی در افسانه سرایی دارند.

باسمه تعالی

خداوند متعال هیچگاه بنا نداشته است که بندگان را در هنگام آزمایش مجازات نماید بلکه همواره به آنها فرصت‌های لازم را اعطا کرده و سپس در پایان آن فرصت‌ها اول به آنها وعده عذاب داده است و سپس عذاب را بر آنها نازل کرده است لکن در زمان حال چون همه افراد روی کره زمین جزء امت پیامبراکرم(ص) محسوب می‌شوند خداوند متعال حسب فرموده قرآن کریم تا زمانی که مومنینی مستغفر وجود داشته باشند بنا ندارد که عذابی نازل کند، فلذا ظالمین و ستمگران مهلت خواهند داشت تا اگر خواسته باشند دست از ظلم و ستم خود برداشته و از مسیر غلط برگردند. البته مومنین و مومنات نیز اگر واقعاً تقوای الهی پیشه نمایند و فقط خداوند را بخوانند خدای تعالی به آنها یاری خواهد کرد. 

باسمه تعالی

متاسفانه مطالبی که شما به حضرت یوسف -علیه السلام- نسبت داده اید در قرآن کریم وجود ندارد بلکه آن حضرت از فرد زندانی می خواهد که به پادشاهی یادآوری کند که او بی‌گناه است و شیطان این تذکر را از ذهن فرد زندانی پاک می کند و او را دچار نسیان می سازد. نه اینکه حضرت یوسف(ع) دچار نسیان شده باشد. اما در مورد اصل این خواستن باید گفت همه بندگان خداوند باید با اسباب و وسایل کارهای خود را انجام دهند و خود خداوند هم مسبب الاسباب است و این کار حضرت یوسف -علیه السلام- صددرصد مورد تایید خداوند متعال است.

اما راجع به حضرت ایوب -علیه السلام- چنین احادیث و روایاتی که شما خوانده اید همگی جعلی بوده و به آن اسرائیلیات می گویند. حقیقت مطلب این بوده است که حضرت ایوب(ع) بیمار شده است مانند همه افراد بشر و در حین بیماری، مشکلات اقتصادی نیز برای آن حضرت پیش آمده و از طرف دیگر مخالفین آن حضرت در همان حال به تخریب شخصیت و تضعیف روحیه او و خانواده اش پرداخته اند.