پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

در مورد ربا باید اطلاعات ما در این زمینه کافی باشد. بانک ها همه برنامه هایشان ربوی نیست. ممکن است در تعدادی از مسائل وام دهی این مشکل وجود داشته باشد ولی در اکثر جاها مسائل شرعی مراعات می شود. این را می توانید با مطالعه در مسئله ربا در قرآن و روایات دنبال کنید. اما در مسئله حجاب، مسئله بی حجابی مانند بی نمازی است و باید به عنوان یک منکر بزرگ در جامعه از آن نهی شود. البته در کنار آن باید از منکرات دیگر نیز نهی گردد و فقط به این یک مورد بسنده نشود. در عین حال اگر شما نظری پیرامون این قضیه دارید می توانید نظرات خود را مرقوم نموده و برای بیت رهبری ارسال نمایید.