پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

امر به معروف کردن در صورتی که بدانید اثر دارد واجب است و در صورتی که بدانید تاثیری ندارد واجب نیست. اما در مورد خواندن قرآن هر کس در هر موقعیتی قرآن را تلاوت کند دارای پاداش می‌شود و این پاداش برای او ثبت می‌گردد. لکن زمانی این پاداش برای او کارساز خواهد شد که از گناهان اجتناب کرده و به ویژه گناهان علنی را انجام ندهد.

باسمه تعالی

شما به کفر گفتن فرزند یا مردم عادی کاری نداشته باشید. اگر زمانی دیدید که امر به معروف و نهی از منکر تاثیر دارد آن را انجام دهید و اگر احساس کردید که تاثیر ندارد به هیچ وجه این کار را انجام ندهید. کفر گفتن آنها نیز هیچ صدمه‌ای به دین اسلام و خدایی خداوند متعال نخواهد زد. آنها با این کار فقط خود را ضایع می‌کنند.

باسمه تعالی

بیهوده سخن گفتن هنر نیست. تمام مواردی که این خانم گفته است هیچ کدام در قرآن و روایات نیامده است و این‌هایی که ایشان می گوید برای فرار از وجدان و عقل خود به خداوند می‌زند. شما با ایشان کاری نداشته باشید. برنامه خصوصی خودتان را انجام دهید و اگر بنا بود ایشان منکری را با گفته شما ترک کند این مقدار که تذکر داده‌اید کافی است و دیگر ادامه ندهید. 

باسمه تعالی

تذکر نسبت به حجاب در جایی واجب است که فردی که کشف حجاب کرده واقعاً نسبت به این مسئله جاهل باشد و منتظر رهنمود شما باشد. در غیر این صورت لازم نیست چنین کاری را انجام دهید.

باسمه تعالی

اگر قبول نداشتن ایشان از روی جهالت و نادانی باشد و با کمی تبلیغ بتوان ایشان را هدایت کرد فعلا معامله کردن با ایشان اشکالی ندارد. لکن اگر از روی دانایی باشد و با داشتن دلایل و مستندات لازم به انکار پیامبر(ص) و قرآن می‌پردازند، باید دانست معامله کردن با چنین فردی جایز نیست.

باسمه تعالی

در مورد ربا باید اطلاعات ما در این زمینه کافی باشد. بانک ها همه برنامه هایشان ربوی نیست. ممکن است در تعدادی از مسائل وام دهی این مشکل وجود داشته باشد ولی در اکثر جاها مسائل شرعی مراعات می شود. این را می توانید با مطالعه در مسئله ربا در قرآن و روایات دنبال کنید. اما در مسئله حجاب، مسئله بی حجابی مانند بی نمازی است و باید به عنوان یک منکر بزرگ در جامعه از آن نهی شود. البته در کنار آن باید از منکرات دیگر نیز نهی گردد و فقط به این یک مورد بسنده نشود. در عین حال اگر شما نظری پیرامون این قضیه دارید می توانید نظرات خود را مرقوم نموده و برای بیت رهبری ارسال نمایید.