پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

دعا کردن یک نوع عبادت است. مانند نماز و روزه و امثالهم و بر همگان واجب است که دعا کنند و نباید کسی دعا کردن را در هر حالی ترک کند. بنابراین هر کسی اگرچه گناهکار یا غیر گناهکار باشد واجب است که دعا نماید چرا که دستور قرآن کریم است "ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ - 60 غافر". بنابراین شما باید در هر حال دعا کردن را فراموش نکنید و نیز به رحمت خداوند امیدوار باشید. ناامیدی از رحمت خدای تعالی گناهی است که ممکن است بخشوده نشود و مومن باید در حالت خوف و رجا باشد.

باسمه تعالی

اگر اعمال گذشته ای هم داشته اید، این اعمال دهگانه (اینجا) را به مدت حداقل ۷۰ روز انجام دهید. کامل همانطور که گفته شده و مداوم بدون اینکه فاصله بین آن بیندازید. سپس گزارش کار خود را برای ما ارسال نمایید.

باسمه تعالی

مطلبی که فرموده اید را قبل از شما خود خدای تعالی می دانسته است، به علم الهی خود. برای همین خود را توّاب معرفی کرده است چرا که می دانسته است بندگان بعضاً در حال گناه و معصیت خواهند بود و نیاز دارند که دائماً توبه کنند. برای همین منظور خود را توّاب یعنی بسیار بسیار توبه پذیر معرفی کرده است و به بندگان فرموده است که هر زمان که معصیتی مرتکب شدید بلافاصله به سوی من باز گردید و اظهار ندامت و پشیمانی کنید و از من کمک بخواهید که دیگر به سوی گناه بازگشت نمی کنید.

باسمه تعالی

رجوع نمایید به کتاب نهج البلاغه، حکمت 417.

باسمه تعالی

توبه اگر واقعی باشد همه گناهان را از بین می برد لکن باید با شرایط شش گانه خود همراه باشد.

باسمه تعالی

برنامه ده گانه (لینک) را انجام دهید و بعد از چهل روز گزارش کار خود را حتماً برای ما ارسال نمایید. ضمنا دهه اول ماه ذی الحجه، اعمال صبح و شب و روز عرفه را فراموش نکنید.