عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

حتماً سعی کنید نمازتان را در اول وقت بخوانید و هر مقدار از نماز شب را که می‌توانید به جای آورید. اگرچه دو رکعت آن را بخوانید. زیاد صلوات بفرستید و استغفار کنید و هر روز یک مرتبه سوره حضرت یوسف علیه السلام را بخوانید. 

باسمه تعالی

خواندن نماز شب این کار را انجام می‌دهد.

باسمه تعالی

1- می‌توانید قبل از خوابیدن نیز آن را بجای آورید. اما زمان بهتر آن مقداری مانده به اذان صبح می‌باشد.
2- ثواب دارد ولی نه همان مقدار که در شب داشته است.
3- تاثیر نماز شب در چهره انسان‌ها در شب موثر است و بستگی به خلوص و نیت افراد دارد.