عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

خواندن نماز شب این کار را انجام می‌دهد.

باسمه تعالی

به اندازه خود دارد. تمام رکعات نماز شب دارای فضیلت می‌باشد و بعد از نماز عشاء می توانید بخوانید لکن هر چه به سحر نزدیک تر باشد فضیلت آن بیشتر است.

باسمه تعالی

1- می‌توانید قبل از خوابیدن نیز آن را بجای آورید. اما زمان بهتر آن مقداری مانده به اذان صبح می‌باشد.
2- ثواب دارد ولی نه همان مقدار که در شب داشته است.
3- تاثیر نماز شب در چهره انسان‌ها در شب موثر است و بستگی به خلوص و نیت افراد دارد.