عید غدیرخم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

معنای حدیث به این شرح است؛ کوتاهی همت یعنی کار را به نتیجه نرساندن و اهمال کردن در کار. کم تدبیری یعنی بدون تعقل کردن حرف زدن و کاری را انجام دادن و سستی اندیشه یعنی اصولاً کارها را قبل از اینکه با عقل در میان بگذاریم انجام دهیم و برنامه ریزی راجع به کارهای خود نداشته باشیم و یا اینکه برنامه ضعیف باشد.

تمام این نقاط ضعف با برنامه ریزی در کارهای علمی و اجرایی برطرف خواهد شد. مثلاً برنامه مطالعاتی برای خود داشته باشید و نیز ساعات مشخص برای خروج از خانه و ورود به منزل، ورزش کردن و کارهای عبادی و رسیدگی به امورات شخصی و خانوادگی.