پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

روزی ۵۰۰ مرتبه صلوات بفرستید و هر روز ۱۰۰ مرتبه سوره توحید را خوانده و ۴۰۰ مرتبه نیز استغفار نمایید.

باسمه تعالی

برنامه‌ی دهگانه (لینک) را تا 40 روز انجام دهید و بعد از آن گزارش کار خود را برای ما ارسال نمایید.

باسمه تعالی

برنامه ده‌گانه (لینک) را به مدت 69 روز انجام دهید. از اعمال ماه رجب هر مقدار که می‌توانید در این ماه انجام دهید و ممکن است برای شما قدری مشکل باشد، لکن اگر تحمل کنید پایان بسیار خوبی خواهید داشت و مسئله طلسم و امثالهم هیچ گونه واقعیتی ندارد.